Det finns flera olika metoder för att utvinna stamceller

Stamceller

För att kunna få en transplantation av stamceller krävs det vanligtvist att man finner en matchande donator av stamceller, och sedan att stamcellerna utvinns från donatorn innan dom kan transplanteras. För stamceller sverige finns det speciella registret Tobiasregistret dit donatorer kan registrera sig för att sedan kunna utvinna stamceller vid en match. Ibland är det däremot svårt att finna en matchande donator, och väntetid kan vara lång.

Olika former av utvinning bär självklart med sig olika fördelar och säkerheter, men det är av stor vikt att fortsätta forska kring genteknik stamceller och framförallt dom bästa metoderna för att på ett säkert sätt utvinna och transplantera stamceller. Nu kanske du tänker för dig själv genteknik? – men visst är utvinningen och transplantationen av stamceller en form av genteknik, och för all del en mycket viktig och relevant form av genteknik då den i framtiden kommer kunna behandla allt fler sjukdomstillstånd och förstärka immunförsvar på svårt sjuka barn och vuxna.

För den som önskar donera stamceller till någon annan, och som kvalificerar för att donera stamceller enligt kraven som finns, så erbjuds i synnerhet två former av utvinning av stamceller, som jag nedan kommer att presentera och diskutera, samt en tredje form av utvinning av stamceller för den som vill spara sina egna stamceller för framtiden som försäkring – en ny form av genteknik stamceller.

   

Metod 1: Utvinning av stamceller genom blodet

Den vanligaste formen för att utvinna stamceller som används länge är att utvinna stamceller genom blodet, och då utvinns så kallade blodstamceller. För donation av stamceller sverige är det här den huvudsakliga formen för utvinna stamcellerna ur donatorerna. Proceduren går så till så att man i ett par dagar äter ett läkemedel som kommer få kroppen att skicka flera stamceller till blodet, och sedan får donatorn åka till ett universitetssjukhus där en maskin kommer att leda blod från kroppen och sedan utvinna stamcellerna ur blodet, för att sedan leda in blodet i kroppen igen. Processen tar vanligtvis ett par timmar, och görs av personer som uppfyller alla krav för att donera stamceller.

 

    Metod 2: Utvinning av stamceller genom benmärgen

Ibland kan vissa faktorer göra att antingen den ansvarige läkaren eller donatorn inte vill donera stamceller genom blodet, och då finns ett annat alternativ för att donera stamceller för en senare transplantation av stamceller. Den metoden är då att den som ska donera sövs och ett mindre ingrepp utförs där stamceller utvinns ur benmärgen som är specifikt rik på stamceller.

 

    Metod 3: Utvinning av stamceller vid förlossning

En tredje metod för att utvinna stamceller kan kort och gott beskrivas som stamceller förlossning, och går ut på att stamcellerna utvinns ur navelsträngen i samband med förlossningen. Stamcellerna sparas sedan och fungerar som en försäkring mot framtida sjukdomstillstånd.

Dansette